Radcare

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

Potrzeba badań nad nowymi technologiami w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych wynika ze starzenia się populacji europejskiej i zwiększonych potrzeb w zakresie kompleksowych usług opiekuńczych. Projekt dotyczy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa życia starszych ludzi w ich własnych domach oraz bardziej komfortowego życia w domach opieki dla osób starszych z problemami zdrowotnymi. Partner norweski Bergen University College (BUC) specjalizuje się w badaniach nad osobami starszymi i wprowadzaniu nowych technologii pomocnych w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie. Partner polski Politechnika Warszawska ma komplementarne kompetencje w zaawansowanej elektronice i systemach informacyjnych. Norweski partner definiuje nowe potrzeby do rozwiązania w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych a partner polski zapewnia innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach elektronicznych. Polski partner będzie rozwijać technologie odpowiednie do rozwiązywania problemów opieki nad starszymi ludźmi, a rozwiązania te będą mogły być zastosowane w Norwegii. Współpraca między partnerami może znacznie zwiększyć poziom opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa w obu krajach. Ponieważ starsi ludzie nie czują się komfortowo z urządzeniami monitorującymi stan ich zdrowia umieszczonymi na ich ciałach, a obserwacja stanu zdrowia przez kamery jest problematyczna z powodu naruszania prywatności, dlatego też w ramach projektu rozwijane będą inteligentne technologie i metody nieinwazyjnego monitorowania funkcji życiowych starszych osób, w szczególności identyfikowania nagłych upadków tych osób stwarzających zagrożenie ich życia. Projekt koncentruje się na opracowaniu systemu wykorzystującego pakiet zewnętrznych czujników monitorujących i zaawansowane algorytmy cyfrowego przetwarzania danych. Wyniki badań będą przydatne również w innych dziedzinach, np. dla osób niepełnosprawnych i do nieinwazyjnej diagnostyki funkcji organizmu dla wszystkich ludzi.

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology

The need for R&D on new technology in care services for elderly people relates to the present ageing of the European population and to increased needs for complex care services due to the rising number of frail and sick elderly. Although ageing of the population is a positive and unique result of a rising standard of living, this creates challenges pertaining to care of elderly, in particular with dementia. The primary objective is to examine new possibilities for employing a sensor system based on impulse radar technology. Target fields are preventive care and diagnosis of different health conditions. Advantages: - a method of observation of human beings alternative to that where visual cameras are deployed - non-invasive measurements of human body movements and selected bodily functions. Needs of work environment in the nursing home sector will be examined and applications of radar sensors able to fulfill them identified. The research results will also be useful in care support towards disabled people and in diagnostics of bodily functions for all people. Basic research will be performed in multidisciplinary cooperation between Warsaw University of Technology (WUT) and Bergen University College (BUC). This should greatly boost development within health care provision. Development mentioned has high political priority in Norway right now. First implementations are already being carried out but when Poland is concerned – this is still not the area where enough attention is granted. Poland shall benefit by learning from Norway’s experiences. WUT has complementary hi-tech competence in advanced electronic and information systems which on the other hand may very well enhance care technology development in Norway. A ground technology for modern diagnostics and prevention will be developed at WUT. Such technologies may increase safety for the elderly and help them to live more independent lives in own homes. Some social aspects will also be improved indirectly.
Strona w przygotowaniu.

The page under construction.